کلمات موجی

کلمات موجی

کلمات موجی درباه جنگ است که حاوی پنجاه و نه رباعی می باشد

********

از جنگ اگر سوال سختی دارید

از جبهه نرفته ها بپرسید فقط

********

تا پاک کند خیانتش را در جنگ

هی سنگ مزار شهدا را می شست

Continue Reading

هر طور که بخوانید

هر طور که بخوانید

هر طور که بخوانید به چاپ پنجم رسید

*************

حاجی دست ندارد ولی همه جا دست دارد

رژیم گرفت لاغر نشد رژیم گرفتش لاغر شد

**********

آدرس های تهران هم در این کتاب است

هر چه از امام حسین دور می شویم به آزادی نزدیک می شویم باید از انقلاب رد شد

هاشمی به نواب می خورد سر نواب همیشه شلوغ است

انتهای مطهری شریعتی است شریعتی خیلی بزرگ است

 ******************************

برای خرید این کتاب ها می توانید با شماره تلفن  (۰۹۳۶۹۰۷۰۳۶۶)آقای یحیی معزی تماس بگیرید

فروشگاه گل نرگس طبقه دوم – پاساژ مهستان – میدان انقلاب -تهران ۶۶۵۹۱۲۱۵

 خ انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ فروزنده طبقه اول فروشگاه انجمن شاعران ایران ۶۶۹۷۰۱۳۱

Continue Reading