وقتی یقه های دیپلماتی بسته است / باید یقه ی تو را بگیرم یارب

تا وضعیتم را بپذیرم یارب

از زور گرسنگی نمیرم یارب

وقتی یقه های دیپلماتی بسته است

باید یقه ی تو را بگیرم یارب

_________________

با نقشه ابتکاری آدم کشتیم

با حمله انتحاری آدم کشتیم

در مدرسه با اسلحه آدم کشتند

در مدرسه با بخاری آدم کشتیم

_________________

Continue Reading

مومن گل عرش است ولی بی خار است

در مسجد ما گلاب و گل بی کار است

عطر خوش جوراب و عرق می آید

اینگونه نماز مومنین بودار است

_________________

در منطقه خراب شهری می ریخت

از زیر زمین به آب شهری می ریخت

این است حکایت من دریا دل

رودی که به فاضلاب شهری می ریخت

_________________

علامه به ما گفت چرا درس نخواند

در دوره تحصیلی ما درس نخواند

میخواست که مدرکش خدایی باشد

مانند پیمبر خدا درس نخواند

_________________

 

Continue Reading