در شهر همه اداره ها وا مانده

از این همه کار چشم ما وا مانده

ما تونل توحید و رسالت داریم

حالا دهن غار حرا وا مانده

***

با یاد خدا سمت سعادت می رفت

انگار به محراب عبادت می رفت

تا خرخره می خورد سر هر سفره

آنقدر که تا مرز شهادت می رفت

***

هی  دور ور حق بپری معترضی

اصلن تو همین که بشری معترضی

بالا ببری دو دست خود را خوب است

یک دست که بالا ببری معترضی

***

همدرد نباشیم دوا یعنی چه

یکدست نباشیم صدا یعنی چه

وقتی که عبادت است خواب مومن

بیداری اسلامی ما یعنی چه

***

تا ماه صیام روزه خواهیم گرفت

با سهم امام روزه خواهیم گرفت

ما با هدف کمک به این دولت خوب

یک سال تمام روزه خواهیم گرفت

 

Continue Reading