روزی از روزها

در زیر لحاف پنبه ها بیدارست

در باغ بزرگ انبه ها بیدارست

هراهل دلی که جمعه ها می خوابد

با اهل عمل سه شنبه ها بیدارست

با الکل و پنبه برنگشته بابا

با پاکت انبه برنگشته بابا

رفته به خرید شب عید و دیگر

از روز سه شنبه برنگشته بابا

تا چیدن دانه های پنبه دیر است

تا چیدن میوه های انبه دیر است

یکشنبه به یکشنبه بیا خانه ما

زیرا که سه شنبه تا سه شنبه دیر است

با تاجر پنبه من خرید عیدم

با شاعر انبه من خرید عیدم

روزی که درآن گنه نکردی عید است

هر هفته سه شنبه من خرید عیدم

در سرخی پنبه دیدم و فهمیدم

در هسته انبه دیدم و فهمیدم

ژاله شهدا شد شهدا هم ژاله ست

در روز سه شنبه دیدم و فهمیدم

این مزرعه بار پنبه دارد یا نه

این باغ  درخت انبه دارد یا نه

مرتیکه مشکوک به من گفت پسر

تقویم شما سه شنبه دارد یا نه

تا  الکل لای پنبه ها حذف شود

تا هسته توی انبه ها حذف شود

طبق نظر محققان تقویم

باید همه سه شنبه ها حذف شود

ای تاجر پنبه گاومان زاییده

درباغی از انبه گاومان زاییده

آماده یک تولد دیگر باش

ما روز سه شنبه گاومان زاییده

در زیر لحا ف پنبه از خواب پرید

با بوی عجیب انبه از خواب پرید

درحال کما بوده پدر سی سالی

با حال بدی سه شنبه از خواب پرید

با الکل وپنبه تو برو سلمانی

با عطری از انبه تو برو سلمانی

ای دوست اگردر صدد اصلاحی

پس روز سه شنبه تو برو سلمانی

بی الکل وپنبه خانه را ترک نکن

بی واکسن انبه خانه را ترک نکن

این توصییه وزیربهداشت به توست

در روزسه شنبه خانه را ترک نکن

با این همه پشم پنبه بازار نداشت

میوه تره بار انبه بازار نداشت

تهران همه جوره بار و بازاری داشت

این شهر فقط سه شنبه بازار نداشت

آتش به تمام پنبه ها افتاده

آفت به درخت انبه ها افتاده

جغرافی و تاریخ و معارف  امسال

از شانس بدم سه شنبه ها افتاده

سوگند به پنبه به بشر سجده نکرد

به هسته انبه به بشر سجده نکرد

طبق نظر محققان دینی

ابلیس سه شنبه به بشر سجده نکرد

با الکل وپنبه خارج از تهرانم

با وانتی انبه خارج از تهرانم

بین خودمان بماند اما اغلب

من روز سه شنبه خارج از تهرانم

یک فصل برای پنبه دارد هر سال

یک فصل برای انبه دارد هرسال

برداشتم و ورق زدم  تا دیدم

پنجاه ودو تا سه شنبه دارد هر سال

با دیدن پنبه خود به خود قاطی کن

با خوردن انبه خود به خود قاطی کن

بردرب توالتی نوشته بودند

در روز سه شنبه خود به خود قاطی کن

هردانه پنبه بار پنبه دارد

هر هسته انبه  باغی انبه دارد

این راز بزرگیست که پنهان مانده

دراصل دوشنبه هم سه شنبه دارد

از الکل لای پنبه ها می ترسم

از هسته توی انبه ها می ترسم

هر روز خدا اگرچه یوم الله است

اما من از این سه شنبه ها می ترسم

این پشم به جای پنبه عیبی دارد

انگور به جای انبه عیبی دارد

روزی شده پایتخت تاجیکستان

تهران بشود سه شنبه عیبی دارد

اندازه پنبه سطل آشغا ل نخر

هم قیمت انبه  سطل آشغا ل نخر

آشغا ل چرا همیشه اشغا لی تو

گفتم که سه شنبه سطل آشغا ل نخر

شاید هوس الکل وپنبه کرده

شاید هوس هسته انبه کرده

” تقویم به گور پدرش می خند د”

برداشته جمعه را سه شنبه کرده

موارد مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *